Oferta

Logopedia dziecięca


Czym jest logopedia dziecięca? To nic innego niż możliwość wspierania rozwoju mowy u najmłodszych, towarzyszenie im w odkrywaniu świata za pomocą języka.

Podczas pierwszej konsultacji pomożemy ocenić, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo, damy wskazówki jak stymulować rozwój mowy od pierwszych miesięcy życia, ocenimy wędzidełka jamy ustnej, funkcjonowanie i budowę narządów mowy.

Jeśli…

-Twoje dziecko skończyło 2 lata i NIE MÓWI, martwisz się, że coś jest nie tak!
-Twoje dziecko skończyło 3 lata i mówi w sposób niezrozumiały dla otoczenia
-Twój przedszkolak wkłada język między zęby, śpi z otwartą buzią, nadmiernie się ślini
-Niepokoi Cię dykcja Twojego dziecka?

Zapraszamy do odwiedzenia naszego gabinetu!

W czym możemy pomóc?

 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia artykulacji – wady wymowy
 • niedokształcenie mowy towarzyszące zaburzeniom i wadom rozwojowym (m.in. autyzm, afazja rozwojowa, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce
 • zaburzenia płynności mowy, jąkanie
 • diagnoza logopedyczna standaryzowanym testem KOLD

Opieka logopedyczna osób dorosłych


Oferujemy pomoc zarówno osobom dorosłym, u których w wyniku wypadku, powikłań operacyjnych lub udaru doszło do rozpadu zdolności komunikacyjnych, jak również osobom, które poszukują wsparcia w zakresie prawidłowej dykcji, płynności i jakości wypowiedzi

W czym możemy pomóc

 • afazja
 • dyzartria
 • zaburzenia połykania
 • choroby neurodegeneracyjne
 • niewyraźna mowa, jąkanie

Jak się przygotować?

Na pierwszą konsultację zabierz aktualną dokumentację medyczną.
Pomoże to skuteczniej dostosować ćwiczenia i efektywnie ustalić cele i przebieg terapii.

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow


Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci to coraz częściej diagnozowany problem, szczególnie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym!

Jeśli Twoje dziecko:

 • ma trudności z rozumieniem poleceń, szczególnie gdy znajduje się w hałaśliwym otoczeniu
 • wykazuje trudności szkolne, szczególnie z nauką czytania, pisania
 • często prosi o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • szybko się męczy, ma problemy z koncentracją na zadaniu, rozumieniem przeczytanego tekstu
 • szybko traci wiarę we własne siły, niekiedy rezygnując z kontaktu z rówieśnikami

To objawy zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD). Nie pozwól zaszufladkować swojego dziecka jako: „mniej zdolne”, „rozkojarzone”, „leniwe”! Umów się na diagnozę Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD) za pomocą baterii testów Neuroflow.

Więcej o przebiegu badania (źródło: https://neuroflow.pl/pl/dla-rodzicow/jak-odbywa-sie-diagnoza-capd)

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą  Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji
 2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

 1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
  • co badają poszczególne testy
  • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

 1. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
  • cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
  • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
  • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.
 1. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.