Współpraca

dr n. med. Joanna Zimmer-Nowicka

otolaryngolog, specjalista foniatra

Współpracuje z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest autorką lub współautorką 12 artykułów w recenzowanych czasopismach oraz 26 doniesień naukowych na zjazdach. Bierze czynny udział w konferencjach i kursach szkoleniowych z dziedziny otolaryngologii, foniatrii, rynologii i audiologii.

więcej informacji

Anna Guhs

neurologopedka, terapeutka głosu, wykładowca

Terapeutka specjalizująca się w rehabilitacji zaburzeń głosu oraz terapii neurologopedycznej osób dorosłych. Jej doświadczenie wzbogaca praca w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika oraz uczestnictwo w licznych kursach i konferencjach zawodowych.

więcej informacji

Hubert Krzyszkowski

logopeda, terapeuta głosu

Logopeda, ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia z audiologią oraz magisterskie na kierunku logopedia na Uniwersytecie Łódzkim. Poszerza swoje kompetencje w zakresie pracy z głosem na studiach podyplomowych (kierunek: Rehabilitacja zaburzeń głosu) oraz poprzez uczestnictwo w warsztatach pt. Poznaj swój głos – twoje narzędzie komunikacji.

więcej informacji