Nasza misja

LogoVox Centrum terapii głosu i mowy

W naszym gabinecie oferujemy pomoc zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu, terapii logopedycznej, laryngologicznej i foniatrycznej.

 

Najważniejsze dla nas w procesie terapeutycznym jest trafne rozpoznanie problemu, z którym zgłaszasz się na wizytę. Dlatego nieustannie się szkolimy, konsultujemy, podnosimy swoje kwalifikacje, wkładając w pracę całe swoje serca. Z radością obserwujemy pozytywne efekty i sukcesy naszych pacjentów.

Zawodowe zaburzenia głosu

śpiewacy, nauczyciele, wykładowcy, mówcy, aktorzy

Więcej..
Zaburzenia głosu związane są z powikłaniami po operacjach

m.in. operacji tarczycy, leczeniu onkologicznym

Więcej..
Logopedia dziecięca

wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy towarzyszącym zaburzeniom i wadom rozwojowym

Więcej..
Opieka logopedyczna osób dorosłych

afazja, dyzartria, anartria, dysfagia,
choroby neurodegeneracyjne

Więcej..